Univers Cultural – Prima pagină
Știri

Şerban Cionoff: DUMITRU BOTAR- SIMBOL AL ȘTIINȚEI ȘI AL CONȘTIINȚEI ROMANAȚIULUI ȘI AL NEAMULUI ROMÂNESC

Publicist Şerban Cionoff
Publicist Şerban Cionoff

În aceste zile, în care țara și oamenii săi se află într-o luptă crâncenă cu pandemia Coronavirus, din Caracal îmi vine o veste care mă copleșește și pe care cu greu îmi găsesc cuvinte să o exprim. Profesorul Dumitru Botar, eminentă personalitate a învățământului nostru, neîntrecut istoric al urbei noaste și al binecuvântatului ținut al Romanaților s-a mutat la cele veșnice! Pierdem, astfel, nu doar un neobosit căutător al Adevărului Istoric, dar și un împătimit dăruitor de înțelepciune și de încredere în acest Adevăr. Încredere pe care, ca profesor de istorie,Dumitru Botar a încercat, cu o admirabilă consecvență, să o sădească în sufletele și în cugetele atâtor generații de elevi. Prin aceasta, Dumitru Botar și-a înscris numele în galeria profesorilor care au conferit un prestigiu greu de egalat școlii românești și însăși instituției magistrului.

Printr-o fericită potrivire a lucrurilor, Dumitru Botar , ca și mine și ca atâția alții care aparținem acestei generații, a pășit în viața cetății la jumătatea anilor *60 ai seculului trecut, într-o perioadă de relativă dar reală deschidere politică și ideologică, în care valori esențiale ale culturii românești erau readuse în actualitate după ce, aproape două decenii fuseseră ținute sub indexul proletkultiștilor Timp în care în știința Istoriei, căreia Dumitru Botar i s-a dăruit cu toată priceperea și devoțiunea sa, numele lui Roller cădea definitiv în neguria uitării, adică acolo unde îi era și locul, iar pe frontispiciu erau reașezate numele lui N.Iorga sau Vasile Pârvan, ca și ale altor corifei ai acestei nobile discipline. Așa se face că Dumitru Botar a înțeles că misia sa de căpătâi era și trebuia să fie numai și numai aceea de a ține mereu aprinsă flacăra Istoriei Neamului. Misie care nu putea fi împlinită decât printr-o curajoasă și dreaptă așezare a Istoriei Românilor acolo unde îi este și este locul în Istoria Umanității. Un loc pe care România și românii și-l asumă fără sterile complexe de inferioritate și fără tirade patriotarde.

De aceea, la acest ceas înlăcrimat , mă încumet să spun că dacă ar trebui să aleg un dicton care să exprime crezul Profesorului, al Cărturarului și , până la urmă, al Omului Dumitru Botar, cu siguranță că aș alege acest avertisment, grav și vertical al lui N.Iorga:,,Cine uită, nu merită!

Dovada cea mai convingătoare a acestei opțiuni pe care a trăit-o cu maximă intensitate Dumitru Botar constă tocmai în recunoașterea și asumarea de către acest vizionar al Adevărului, a misiunii de a reașeza Caracalul și Romanațiul în arhitectura valorilor reprezentative ale Istoriei și ale Spiritualității Românești. Astfel, și numai astfel, putem înțelege pasiunea și stăruința cu care Dumitru Botar a scormonit în arhive și în memoria colectivă, scrisă și nescrisă, a timpurilor, numai și numai pentru a reda, în mod public și irevocabil, Caracalului și Romanaților dreapta prețuire și meritata recunoaștere a identității. Cea mai convingătoare și temeinică dovadă constând în repararea revoltătoarei nedreptăți comise în septembrie 1950 când, în simulacrul cu pretenții de nouă împărțire administrativ teritorială a țării, județul Romanați a dispărut iar puterea, care și câtă era la București, a crezut că îi poate minți pe caracaleni și pe romănățeni înjghebând raionul Caracal. De aici pasiunea și convingerea cu care elevul de liceu și mai apoi studentul Dumitru Botar rostea, cu glas răspicat și cu profundă convingere, un adevăr în care a crezut și căruia i s-a dăruit cu toată ființa sa:Ceea ce s-a întâmplat cu Romanațiul nu a mai fost o nedreptate, a fost pur și simplu im asasinat administrativ teritorial.

Din păcate, nici după ce România luase o oarecare distanță de centrul conducător de la Moscova, mai precis când s-a revenit la formula județelor, Romanațiul nu și-a redobândit demnitatea unei identități certe. După cum, din motive asupra cărora nu aș vrea să stărui acum, nedreptatea nu a putut fi reparată, chiar dacă doar în parte, la Referendumul din octombrie 2018, când județul ar fi trebuit să se numească județul Olt-Romanați. Ceea ce, pe Dumitru Botar ca și pe alți exponenți și putători ai acestei cauze nobile, pe care îi cunosc și îi prețuiesc în mod cu totul deosebit, nu i-a putut face să cedeze și să depună armele. Aceasta este rațiunea determinantă pentru care istoricul și publicistul Dumitru Botar a încredințat slovei scrise și tipărite dovezi inatacabile în slujba cauzei reparării acestui asasinat administrativ-teritorial , așa încât cine va dori, de acum înainte, să se dedice acestui subiect va trebui să îi citească scrierile și să le ducă mai departe generosul mesaj.

Fie-mi îngăduit ca, acum, la acest ceas al așezării lui Dumitru Botar în țărâna meleagurilor pe care le-a iubit și le-a fost devotat cu atâta forță și abnegație, să cred și să spun că va trebui să ne asumăm, fiecare dintre cei care l-am cunoscut și l-am prețuit, angajamentul de cuget și de simțire că vom face tot ceea ce ne stă omenește în putere pentru ca idealul sfânt al demnității și identității Caracalului și al Romanațiului să biruiască!

Odihnește-te în Pacea Domnului, Dumitru Botar, tu, cel care ai fost și vei rămâne pentru noi, un simbol al științei și al conștiinței Caracalului și al Romanațiului.Tu, Dumitru Botar, cel care nu ai cunoscut și nu ai vrut să recunoști odihna ca prag al drumului dârz și neabătut spre culmile Adevărului Istoriei!

sursa foto profesor Dumitru Botar- Jurnalul Olteniei

Articole similare publicate de autor

Prof.dr. Streinu- Cercel: Nu mai umblaţi după teste de gripă pentru că le faceţi degeaba

Ana-Maria Bocai

O cometă şi stele căzătoare, vizibile pe cerul nocturn din acest weekend

Ana-Maria Bocai

Universitatea de Științe Agronomice din București va inaugura primul spital universitar veterinar din România

Ana-Maria Bocai

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.